Tranh-vai-khong-80x150cm-nang-bao-nhieu

Một bức tranh vẽ vải khổ 80x150cm cuộn lại có kích thước ống dài 85cm và trọng lượng 700gr

Trả lời